Letter to my soul

Siena, Palazzo Pubblico, The Allegory of Good Government, the figure of PEACE (Ambrogio Lorenzetti, 14th century) © The Picture Art Collection / Alamy Foto Stock


מכתב אל הנשמה שלי

סולומאו, 17 במארס 2022

היום, כמו לפני שנה, עם שובן של הסנוניות, אל סולומאו, הכפר האהוב שלי, המבט שלי נישא אל-על, לעבר הסחרורים שלהן והצווחות שלהן. כעת, הלב כואב אף יותר מאותם ימים קשים של המגפה, שאז זרעה פחד בכל עבר, וכיום כמדומני הולכת ודועכת.

והנה היום, פעם נוספת, בני אדם קמו נגד בני אדם, ואני חש שזה בלתי אפשרי וזהו עלבון לאנושות שלנו. אני סבור שכוח כלשהו בעולם מנסה לגבור על ערכי האחווה והסולידריות שלנו, אולם אני משוכנע שזמן הכאב הזה לא יימשך ארוכות, מפני שכולנו נדע כיצד לחזור לעבר האור, בהנהגתם של האנשים החכמים המנהיגים את העולם.

אליהם אני פונה, כאדם פשוט וכאח, ברוחו של פרנציסקוס הקדוש מאסיזי, אבי הרוחני ומקור השראתי, גאון יחסי האנוש והדיאלוג. אליהם אני נושא את צו הנשמה שלי, כשם שאני נושא את קולם של רבים אחרים בעולם, עד אשר המחלוקת תפנה את מקומה לאחדות דעים.

אני יודע שהדורות הבאים ישפטו אותנו על פי המידה שבה השכלנו לבנות, והם לא יאהבו את החורבן שלנו, מפני שמאחורי כל בניין, מאחורי כל רחוב, כל עץ, כל בית מלאכה ישנו הכוח, חבויים התשוקה, העבודה של שנים רבות ורצונות רבים שאינם יכולים להיעלם עם החומר, אלא מוסיפים לחיות.

הילדים יהיו אלו שיעירו אותנו, עם התמימות שלהם, בעזרת הפשטות שלהם, השמחה שלהם, והכוח שמתעצם בלבבותיהם הקטנים עד אשר יום אחד הם יהיו אלה אשר ישלטו בעולם, מפני שהעולם השתנה, ואני מאמין שהמלחמות איבדו כל משמעות, אם אי פעם כלל היתה להם משמעות.

רק כך העושר, אותו עושר שאנחנו יכולים לקבל מן הבריאה במתנה מבלי להסב נזק לעולם או לאף אחד אחר, יכול להפוך לנחלת הכלל. זהו הקול שהייתי רוצה שיגיע אל שליטי העולם הנוכחיים, כדי שאלו יביטו לעבר העתיד מבלי לשכוח לעולם את הנצח של הערכים האנושיים, שהם העבודה, המשפחה, הרוחניות של כל דת שהיא, גם של מי שאיננו מאמין.

אנחנו הם שומרי המשמר של מורשת שפעמים כה רבות השכילה להיוולד מחדש מן האפר שלה, כמו עוף החול, אולם עלינו לנצור את החוויה הזאת, ולשמש שומרים הרואים את הנולד ומסוגלים להציל את העולם לפני שיהפוך שוב לאפר.

המנהגים השונים שלנו כעמים רחוקים, המורשת המשותפת שלנו, כל אלו הם דברים אשר מקרבים ולא מפרידים, מפני שדווקא בזכות השוֹנוּת הם יוצרים חיים חדשים מבלי לפגוע בזהותו של כל אחד ואחד. מלחמות הן לעתים קרובות תוצר של הפחד, ולפעמים גם שליטי העולם חשים פחד. היום העולם קרוב יותר מאי פעם, ועד היום מעולם לא התקיימו תנאים שהציעו לנו את האפשרות לאהוב זה את זה על מנהגינו השונים.

אם מלבד העמים, גם שליטי העולם החכמים ישתכנעו שהגזעים השונים יכולים להתקיים זה לצד זה מפני שהאדמה הזו איננה שייכת למישהו, אלא היא אמא-אדמה היא האֵם של כולנו, ואני סמוך ובטוח שאותו עתיד קורן שבו אני מאמין, כבר כה קרוב אלינו עד שדי להושיט אליו יד כדי שיהפוך למציאות חיה ומתמשכת.

אינני יודע באיזו שפה מדבר אלוהים, אך לכל הלבבות הוא אומר את אותה המילה: אהבו זה את זה.

ברונלו

Close
Select your language